+36 20/610-05-06      Email küldése
 

Magyar Népfőiskolai Társaság

Az élethosszig tartó tanulásért

BARDÓCZ-TÓDOR ANDRÁS

Családja Erdélyből, a háromszéki székely nagybaconi Bardócok családjából származik: 

Ő maga már Budapesten született, református családban.

Apai nagyanyja franciául és németül tanította unokáit, így Andrást is zongorázni.

Édesanyja óvónő volt, édesapja a műanyagfeldolgozás terén ismert szakember, ami nagymértékben meghatározta András szakmai pályafutását.

Gazdag életúttal a háta mögött iskolái, tanulmányai, illetve sokrétű munkája révén különösen mély életismeretre tett szert.

 • Az általános iskola elvégzése után emelt szintű szakmunkás képzésben szerszámkészítő szakmunkás bizonyítványt szerezett.
 • A gimnáziumot esti tagozaton végezete el,
 • majd az egyetem nappali tagozaton történt elvégzése után „középiskolai fizikatanár – csillagász” diplomát kapott és dolgozott oktatási intézményekben kutatóintézeteknél.:
 • az MTA Csillagászati Kutatóintézetében
 • a Magyar Pedagógiai Társaság Titkárságán. Itt elsősorban vidéki főiskolákkal, pedagógiai intézetekkel került kapcsolatba, de részt vett az MPT Neveléstörténeti Szakosztálya munkájában is.
 • a TIT Uránia Csillagvizsgálójában,
 • tanított szinte minden iskolatípusban.
 • az ELTE TTK Általános Fizika Tanszékén plazmafizikai kutatólaboratórium berendezésében vett részt. 
 • a Deák téri Általános Iskola fizika tanára, majd igazgatóhelyettese
 • Iskolai Kisszövetkezet szervezésében vett részt és egy iskolai alapítványt hozott létre.
 • öt éven keresztül oktatott a szombathelyi BDTF-n fizika tanárjelölteket.
 • Az Országos Közoktatási Intézet Pedagógus Képzési és Fejlesztési Központjában dolgozott, a Program és Tantervfejlesztési Központon belül alakult Felnőttoktatási Csoport munkatársaként. 
 • igazgatója volt a XII. kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központnak, ahol jelentős átszervezést végzett a gazdaságos és megfelelő szakmai színvonalon történő működés érdekében 
 • csaknem megalakulásától munkatársa volt a Nemzeti Felnőttképzési Intézetnek, a kezdeti hónapokban a szűkebb felső vezetés tagjaként. Részt vett a FAT szakértő képzésében és javaslatokat dolgozott ki a felnőttképzés jogi szabályozásával kapcsolatosan 
 • szerkesztője volt „Az iskolarendszerű felnőttoktatás modernizációs stratégia megalapozása” c. tanulmánykötetnek, számos cikket írt a felnőttképzés minőségfejlesztése témakörében és egy könyvet az oktatás minőségirányításáról, ami a Nemzeti Tankönyvkiadónál jelent meg.

Fontos információk:

 • Irreverzibilis termodinamikából doktorált a Budapesti Műszaki Egyetemen. 
 • Egy félévet töltött a kolozsvári teológián a Magyar Ösztöndíj Bizottság ösztöndíjával, ahol a valláserkölcsi nevelés helyzetét kutatta, előadásokat hallgatott és előadásokat tartott. 
 • Minőségügyi vezető auditorként több Magyarországon működő nemzetközi nagyvállalat tanúsításában és minőségügyi felügyeleti auditjában vett részt. 
 • Rendszeres kapcsolata van különböző Magyarországon működő hazai és külföldi gazdasági szervezetekkel, vállalatokkal, melyek minőségirányítási tevékenységében elsősorban a képzéshez kapcsolódó területeket ismeri.
 • Az utóbbi évtizedekben dolgozói érdekképviselettel is foglalkozik (magyarul szakszervezet, csak nem nagyon szeretik ezt a nevet az emberek.) A MOSZ Pedagógus Ágazatának vezetője, amely három szervezet szövetsége. 
 • nyugdíjasként óraadó fizika tanár a Semmelweis Egyetemen és a Gábor Dénes Főiskolán 
 • tanít egy tizenkét évfolyamos iskolában 
 • különböző szakértői feladatokat végez.

Társadalmi tevékenysége

Korábban rendszeresen szervezett szórványtáborokat Erdélyben, később szakképzést is indított néhány önkéntes segítővel a népi mesterségek tárgyban, kontakt és távoktatással vegyesen, egy magyarországi szakiskolával együttműködve.

 • Kuratóriumi elnöke A Magyar Nyelvért Alapítványnak és 
 • elnöke a Keresztény Pedagógus Társaságnak
 • Vezetőségi tagja Csökmei Körnek (Civil Társaság), amely Karácsony Sándor neves pedagógus és filozófus hagyatékát hivatott gondozni és 
 • tagja a Neveléstudományi Egyesületnek, amely rendszeresen szervez nemzetközi konferenciákat és kiad egy angol nyelvű szaklapot is

Hat gyermek édesapja.

2019. november 8-tól a Magyar Népfőiskolai Társaság választott elnöke.