Kiemelt projektek - Zalai Népfőiskolai Egyesület

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kiemelt projektek

KIEMELT PROJEKTJEINK


A nem teljeskörűen felsorolt projektek egyesületünk Börtön Népfőiskolai és egyéb programjainak mérföldköveit jelentik, amelyekről bővebben olvashat kiadványunkban, a Zalai Kapocsban, illetve az alábbi képes összefoglalóban

FÉNY-ÁRNYÉK
KAB-FF-18-B-26152


Folyamatban lévő drogprevenciós program

A projekt megvalósítási ideje: 2018.09.01  –  2019.06.30-ig tart, 24 fő bevonásával.

Cél: a 10 éve működő, kábítószer-problémával küzdő, speciális szükségletű résztvevők reszocializációját segítő drogprevenciós program megvalósítása, a szenvedélybeteg személyek támogatása.

VÁLTOZÁS
KAB-FF-17-B-25972


Jelen projektünk célja: a több éve működő drogprevenciós program folytatása.

A projekt megvalósítási ideje: 2017.09.01  –  2018.06.30-ig tart, 24 fő bevonásával.

Célunk, hogy résztvevőinknek egymásra épülő programokkal nyújtsunk segítséget, az egészségkárosító magatartások visszaszorítására. Alternatívák népszerűsítésével elősegítsük a fokozottan veszélyeztetett, és halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportunk társadalomba való beilleszkedésének esélyét.


MÁSODIK ESÉLY
NEA-TF-16-SZ-0094


Projektünk tervezésekor azt a célt fogalmaztuk meg, hogy felkészítjük résztvevőinket a megváltozott helyzetük kezelésére, egészségük megőrzésére.

Ennek elérése érdekében a személyiségfejlesztő tréningeket, egyéni gondozással, ismeretterjesztő előadásokkal, fókuszcsoportos beszélgetésekkel, vetélkedőkkel, szakkörökkel és egyéb programokkal egészítettünk ki.

A projektbe 12 főt vontunk be, mely 2016. november 1  –  2017. március 31- ig tartott.

„FŰ-SZER  NÉLKÜL"
KAB-ME-16-C-25439


Kábítószer-prevenciós projektünk célja: a több éve működő drogprevenciós program folytatása.

A projekt megvalósítási ideje: 2016.09.01  –  2017.06.30-ig tart, 24 fő bevonásával.

Célunk, hogy egymásra épülő programjainkkal segítséget nyújtsunk az egészségkárosító magatartások visszaszorításáért. A drogfogyasztással, alkoholfogyasztással, dohányzással szembeni alternatívák népszerűsítésével elősegítsük a fokozottan veszélyeztetett, halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportunk társadalomba való beilleszkedését.


EGYÜTT EGYMÁSÉRT
NEA-TF-15-SZ-0027


Projektünk célja: egészségmegőrzés, egészséges életmódra nevelés a Nemzeti Együttműködési Alap TF kollégiumának támogatásával.

A projekt megvalósítási ideje: 2015.04.01
2016.03.31-ig tart.


TABUK NÉLKÜL
KAB-ME-14-B-14738


Jelen projektünk célja: a több éve működő drogprevenciós program folytatása

A projekt megvalósítási ideje: 2014.07.01
2015.03.31-ig tart, 12 fő bevonásával.

Célunk, hogy tevékenységünkkel elősegítsük a fokozottan veszélyeztetett és halmozottan hátrányos célcsoportunk társadalomba való beilleszkedésének esélyét.

AZ EGÉSZSÉG ÉRTÉK
NEA-TF-14-SZ-0008


Jelen projektünk célja: előző egészségmegőrző programunk folytatása.
Megvalósítási ideje: 2014.04.01
2015.03.31-ig tart, 24 fő bevonásával.

EGÉSZSÉGÜNK VÉDELMÉBEN
NEA-TF-13-SZ-0065
 


A Zalai Népfőiskolai Egyesület a projekt keretében a Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás kollégiumának támogatásával egészségmegőrző programot valósított meg a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben.

A programba 24 fő bevonására került sor, akiknek száma jelentősen megnövekedett az egyes előadások alkalmával.

A projekt megvalósítása során elsődleges célunk volt, hogy csoportjainkat ösztönözzük az egészséget szolgáló, egyéni magatartásminták és közösségi értékek megismerésére. Továbbá, hogy a fogvatartottak jobb testi, lelki és szellemi egészséggel készülhessenek a szabadulásra, az azt követő társadalomba való beilleszkedésre.

Fontosnak tartottuk, hogy az egyes programelemek egymásra épüljenek, hogy folytatása legyen azonos témájú lezárt projektünknek, nyújtson segítséget az állandóan változó célcsoportunk számára.

VISSZA A TÁRSADALOMBA
NEA-TF-12-SZ-0341


Projektünk tervezésekor célként határoztuk meg, hogy felkészítjük résztvevőinket a szabadulást követő munkaerő-piacra való bekerülésre, hogy személyiségük fejlődésével könnyebbé váljon a társadalomba, szűkebb környezetükbe való visszailleszkedésük.

Ennek elérése érdekében résztvevőink szükségleteikre épülő, esélyegyenlőségük javítását segítő programot alakítottunk ki. Átbeszéltük a munkavállalás szükségességét, a résztvevők lehetőségeit, célállásokat. Megbeszéltük, hogyan, mi módon, milyen kapcsolatrendszeren keresztül értesülhetnek az álláslehetőségekről. Önéletrajzot, motivációs levelet készítettünk. Szituációs gyakorlatok keretében telefonos bejelentkezést, személyes interjún történő megjelenést gyakoroltunk. Projektünket személyiségfejlesztő tréninggel, egyéni gondozással, pszichológiai tanácsadással, ismeretterjesztő előadásokkal, sporttal, szakkörökkel és egyéb programokkal egészítettünk ki.

A projektbe 29 főt vontunk be, mely 2012. augusztus 1
2013. május 31- ig tartott.

SEGÍTŐ KEZEK
KAB-ME-12-7693


Fontosnak tartjuk, hogy a kábítószerek káros hatásainak következményeit különböző előadók bevonásával, más-más szemmel mutassuk be.

Programunknak már vannak előzményei, hiszen több éve sikerült a kiírt pályázati támogatást erre a célra elnyernünk.  Az ismétlődő projektekkel a fogvatartottak összetételének állandó változása miatt, bővítenünk kell azoknak a körét, akiknek programjainkon keresztül alternatív megoldásokat tudunk kínálni a kábítószer miatti visszaeső bűnözés csökkentésére.

Projekt megvalósítási ideje: 2012. november 15
2013. június 30.

FŰ-SZER- NÉLKÜL
KAB-ME-11-C-748


A program egészének szemlélete és tartalma törekszik a bűnmegelőzés, a kábítószer fogyasztás megelőzése, időbeni jelzése, gyógyítása, mint elsődleges prevenció mellett a másság felismerésére. Az elfogadás és a tolerancia kezelésére, azért, hogy váljon alkalmassá a résztvevő a közösségbe való visszaillesztés feladatára, a bűnmegelőzési és drogprevenciós munkára.

A programba ténylegesen 24 fogvatartott vett részt.

Megvalósításának ideje: 2012. január 3
2012. május 15. tartott.


MÁSODIK ESÉLY
KAB-ME-10-BV-0002


2009-ben lezárt projektünk folytatásaként ebben az évben két pályázatot sikerült elnyernünk. Egyiket a fogvatartottak, másikat a dolgozók bevonásával valósítottuk meg.

A fogvatartotti projekt megvalósítási ideje: 2010. 11. 15.
2011. 06. 15.

Közvetett célunk: az egészségkárosító magatartások visszaszorítása, a drogfogyasztással, alkoholfogyasztással, dohányzással stb. szembeni alternatívák népszerűsítése.
Alkalmassá tenni a résztvevőket arra, hogy személyiségük fejlődésével könnyebbé váljon szabadulásuk után a közösségbe való visszailleszkedésük.

EGYÜTT A JÖVŐÉRT
KAB-ME-10-MM-0004


A pályázat célja a drogfogyasztás megelőzése, a fogvatartottak egészségi állapotának javítása, a szociális és társadalmi biztonság növelése és a kábítószerek okozta egyéni, és közösségi kockázatok csökkentése, valamint a hátrányos helyzetű fogvatartottakkal szembeni előítéletek, devianciák oldása.

Kiemelendő cél a büntetés- végrehajtási intézetben dolgozó szakemberek együttműködésének fejlesztése, a dolgozók érzékenyítése és bevonása a drogprobléma kezelésébe.

Projekt megvalósítási ideje: 2010. december 1
2011. március 31.

EGYÜTT A JÖVŐÉRT
KAB - PR - 08 - C- 0069


A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által támogatott drogprevenciós programmal indítottuk el a ZMBV Intézetben prevenciós programunkat, azzal a céllal, hogy a kábítószerek miatt elítélteket segítsük.

A probléma kezelésekor fontos figyelembe venni, hogy csak a büntetőjoggal ezt az ügyet nem lehet megoldani. Szükség van más eszközökre, mint esetünkben a megszerzett bizalomra épülő megelőző-támogató beavatkozásokra. Fontos, hogy ezek az emberek is a prevenciós tevékenység célcsoportjai közé ismét bekerüljenek. Hiszen tapasztalatunk szerint a büntetési idejük alatt az elterelésük megszakad.

A MŰVELŐDÉS HETE A TANULÁS ÜNNEPE 2008.


Tervezett projektünk nem egy megszokott fesztivál, nem nagy tömegeket megmozgató rendezvény, DE fontos az, hogy ezeknek a külvilágtól elzárt hátrányos helyzetű embereknek is adjunk esélyt, hogy ŐK is részesei legyenek a művelődés- tanulás ünnepén zajló eseményeknek. Adjunk számukra információt, szórakoztassunk.

Tervezett programjaink összetétele is a helyzethez igazodik, ezért programjainkat témakörönként több részletben terveztük. Fontos szempont volt számunkra az is, hogy az egyes témakörök elkülönüljenek, ne mosódjanak össze. Legyenek elgondolkodtatóak, szórakoztatóak és vidámak, nyújtsanak új ismereteket.

Feleljünk meg a program céljának: LEGYÜNK A FELNŐTT TANULÓ A FELNŐTTKORI TANULÁS LEGHATÁSOSABB SZÓSZÓLÓI.

AVOP LEADER 3.5.2. „RÉGEN és MOST”


A projekt keretében kézműves tábort szerveztünk a térséghez tartozó harminc gyermek számára. A páratlan kulturális környezet értékeit szemelőt tartva a gyerekek, szabadidejének hasznos eltöltését a kialakított kézműves műhelyek élővé tételével valósítottuk meg. Így sikerült a településre korábban jellemző életformákat, régi használati tárgyakat, azok készítésének módját bemutatnunk.  Kézművesek közreműködésével fazekaskodtunk, kosarat fontunk, szőttünk, bőröztünk, kirándultunk. A tábor végén kiállítást szerveztünk a gyerekek által készített tárgyak bemutatására.

Célunk az volt, hogy saját környezetükben mutassuk be, az őket körülvevő értékeket.AVOP LEADER 3.5.2-2006-10-0069/1.07


A Zalai Népfőiskolai Egyesület pályázatot nyert az Észak-Zalai Tematikus Utak Helyi Akciócsoportjának felhívása alapján.

Célunk a térség településein tevékenykedő kézművesek bevonásával a vidékfejlesztési tervében megfogalmazottak elérése, továbbá a helyi kézművesek tudásának, tapasztalatainak átadása a kézművesség iránt érdeklődőknek. Közreműködésükkel tervezzük élővé tenni a Kávási Tájházat. A különböző térségi programokat mesterségük bemutatásával színesítjük, így a Zalai térségében élő kézművesek, civil szervezetek, települési önkormányzatok összefogásával újabb közösségi, baráti, szakmai kapcsolatok létrejöttét segítjük elő.

Projektünket egy Budapesti szakmai kirándulással tettük emlékezetesebbé.

VISSZA A TÁRSADALOMBA II.
AVP-Háló/2007.


Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány második alkalommal meghívásos pályázat útján támogatta „Vissza a társadalomba” című újabb 14 hónapos projektünket.

Igaz, eltelt néhány hónap a két pályázat között, de nagyon jó volt ott folytatni a munkát, ahol befejeztük. A különbség az volt, hogy eredményeinkre, módszerünkre alapozva ebben a pályázatban támogatott tevékenységként valósítottuk meg kiegészítő programjainkat.
Eredményünk a többi szervezethez képest most is kiemelkedő volt, ami az újabb 18 fő munkába helyezésében jelent meg.

VISSZA A TÁRSADALOMBA I.
AVP-Háló/2005.


Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által támogatott „Vissza a társadalomba” című pályázattal folytattuk munkánkat.

A 14 hónapos projekt középpontjában a foglalkoztathatóság, a foglalkoztatottság és a versenyképesség növelése állt, mellyel a szabadulás után a társadalomba való beilleszkedést segítettük elő. Ez a projekt hálózatos formában, azonos projektelemekkel működöt a nyertes öt szervezetnél. A különbséget az jelentette, hogy egyesületünk egyéb kisebb támogatások segítségével kiegészítette programját különböző szabadidős (sport, kulturális és egyéb programokkal) tevékenységekkel, képzésekkel.

Munkánk eredményeként szabadulóink közül 21 fő munkába helyezését segítettük elő.

Nemzeti Felnőttképzési Intézet
„Társadalmi szervezetek felnőttképzést segítő
tevékenységének támogatása”-ra kiírt pályázat.


Ezt a pályázatot mérföldkőként kezeljük, mivel 2005 januárjában ténylegesen ezzel indítottuk el Zalaegerszegen Börtön Népfőiskolai programunkat. A projektbe négy csoportban 32 fő vett részt, három és fél hónapig napi két órában, 11 előadóval 7 témakörben tartottunk előadásokat.

A pályázati kiírásnak megfelelően célul tűztünk ki egy olyan munkaerő-piaci tréning megszervezését és lebonyolítását, amely lehetővé teszi, hogy a résztvevők új készségeket, képességeket fejleszthessenek ki, melynek segítségével könnyebben, tudják a számukra legmegfelelőbb munkahelyet megtalálni.

Úgy gondoljuk sikerült megfelelnünk az új feladatnak, amire a továbbiakban építeni tudunk.

 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz