Zalai Népfőiskolai Egyesület

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

NÉPFŐISKOLÁNK BEMUTATÁSA


Egyesületünk 1988-ban jött létre Zala megyében
, a népfőiskolai mozgalom segítésére, koordinálására. 1999 óta kiemelkedően közhasznú szervezet, majd a 2011. évi CLXXV. tv. alapján, közhasznú besorolást kapott.
Tagjai vagyunk a Magyar Népfőiskolai Társaságnak, akinek Táji központjaként, segítjük a hozzánk tartozó kisebb népfőiskolák és civil szervezetek közösségeinek fejlődését. Ösztönözzük a népi hagyományok ápolását, segítjük a helytörténeti és lakóhelyhez való kötődést teremtő tevékenységek, formák kibontakozását.

Alaptevékenységünk a felnőttképzés, az iskolarendszeren kívüli szakképzés.
Felvállaljuk a különböző felnőttoktatási formák megszervezését, az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtését és működtetését.

Az elmúlt tíz évben tevékenységünk jelentősen megváltozott. Előtérbe került a halmozottan hátrányos helyzetű emberek, különös tekintettel a Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben fogva tartottak reszocializációjának elősegítése.

Feladatrendszerünkön keresztül, megvalósuló programjaink révén elősegítjük a hátrányos helyzetű emberek (fogvatartottak, szabadulók, családtagjaik) munkaerő-piaci integrációját, közreműködünk egészségfejlesztés, egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés, betegségmegelőzés, egyenlő bánásmód, és esélyegyenlőség érvényesítésében, az ehhez kapcsolódó közösségfejlesztési, környezetvédelmi elvárások figyelembe vételével.
 
Projektjeink komplexitását az intézeten belüli személyiségfejlesztő-konfliktuskezelő tréningre épülő, egyéni szociális munka, pszichológiai tanácsadás, képzések, ismeretterjesztő előadások, kulturális programok, családgondozás, szabadulás utáni utógondozás jelenti, amit, pályázati kiírástól függően, élelmezési, lakhatási támogatással egészítünk ki.


 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz